کارآفرینی و کارآفرینان

به منظور توسعۀ کارآفرینی، انجمن به معرفی مؤسسات سرآمد کارآفرین در حوزه‌های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی می‌پردازد.

همچنین انجمن به اعضای حقوقی (مؤسساتی) امکان می‌دهد تا در صورت کارآفرینی در حوزه‌های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی خود را در این صفحه معرفی نمایند.
عنوان مؤسسه به همراه متن (تا ۱۵۰ واژه و لینک مؤسسه) در این صفحه نمایه می‌شود.
همچنین مصاحبه با کارآفرینان در خبرنامۀ انجمن منعکس می‌شود.