اشتغال و کاریابی

انجمن نهایت تلاش خود را جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مرتبط با میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی و رشته‌های مرتبط فراهم آورد و از ارائۀ پیشنهاد برای بهبود این بخش حمایت می‌کند. 

  • اعضای انجمن که جویای کار هستند، می‌توانند تقاضای خود را با ارسال ایمیل به همراه رزومه به نشانی زیر ارسال نمایند تا پیشنهادات کار برای ایشان ارسال شود:
  • info[at]ismist.ir
  • جویندگان کار در موضوع نامه حتما عبارت جوینده کار (Job seeker) را ذکر نمایند.
  • اعضای حقوقی انجمن که موسسه ایشان متقاضی ارائۀ فرصت شغلی به جویندگان کار است، می‌توانند پیشنهاد خود را به نشانی زیر ارسال کنند تا جویندگان کار به ایشان معرفی شوند: 
  • info[at]ismist.ir
  • پشنهاددهندگان کار در موضوع نامه حتما عبارت پیشنهاد کار (Job offer) را ذکر نمایند.
  • در موارد اضطراری با شمارۀ 09333706733 تماس حاصل فرمایید.تعداد کل تقاضا از سوی جویندگان کار  

12


تعداد کل پیشنهاد دهندگان کار 

3


تعداد جویندگان ماه جاری  

5


تعداد پیشنهاد دهندگان ماه جاری 

1