تصفیه فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از بیوفیلتر

اولین دوره‌ی کارورزی

تصفیه فاضلاب‌های صنعتی با استفاده از بیوفیلتر

آشنایی مقدماتی با روش‌های تصفیه فاضلاب (تئوری)

روش‌های پیش تصفیه انواع فاضلاب‌ها (تئوری و عملی)

روش‌های آنالیز فاضلاب‌ها (تئوری) و روش اندازه‌گیری COD و TDS بصورت عملی

روش تصفیه فاضلاب‌های صنعتی بوسیله بیوفیلتر (تئوری و عملی)

بازدید از 2 تا 3 کارخانه که از بیوفیلتر جهت تصفیه فاضلاب استفاده می‌کنند.