انجمن علوم و فناوری‌های میکروبی ایران، نخستین جایزه پژوهشی خود را تمدید کرد.

برای اطلاعات بیشتر،  به صفحه جوایز انجمن مراجعه کنید.