سایت رویداد، جهت ثبت نام ( تا ۳۰ دی ماه) و ارسال ایده (تا ۲۰ بهمن ماه) فعال است.

جهت مراجعه به سایت رویداد و کانال رویداد روی هر کدام کلیک کنید.