🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍🔍
جذب نیرو در واحد تضمین کیفیت یک شرکت دارویی 
-زمینه فعالیت: تولید محصولات بایوتکنولوژی
-پوزیشن های مورد نیاز برای استخدام:
۱-کارشناس ارشد GMP

۲-کارشناس ارشد ولیدیشن و احراز کیفیت

۳-کارشناس ارشد مستندات

-شهر:پردیس

-تحصیلات: حداقل کارشناسی
-سابقه کار:حداقل ۲ سال سابقه مرتبط
-نوع همکاری: تمام‌وقت