کمیته آموزش

در برنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کمیته آموزش بر موضوعات زیر تمرکز دارد. بدین وسیله از اعضای پیوسته (عضو هیئت علمی) انجمن که علاقه‌مند به عضویت و همکاری با این کمیته و یا حضور در جلسات آن برای استماع و ابراز نظر می‌باشند، تقاضا می‌شود با اطلاع از زمان برگزاری جلسات در زیر و ارتباط با کمیته‌ها با دبیرخانه انجمن (۰۹۳۳۳۷۰۶۷۳۳) تماس حاصل نمایند.

موضوعات:     

  • بررسی برنامه آموزشی دوره کارشناسی میکروبیولوژی
  • بررسی برنامه آموزشی دوره کارشناسی زیست فناوری
  • راهکارهای بهبود کیفیت آموزش در دوره‌های کارشناسی زیست فناوری و میکروبیولوژی

دبیر: دکتر سید ابوالقاسم قدمی

رئیس:      

اعضا:                       

زمان و محل پیشنهادی: آخرین شنبه ماه‌های زوج در فضای مجازی