کارگروه‌های تخصصی 

کارگروه‌های تخصصی پنج‌گانه با موضوعات صنعت، محیط زیست، بیماری‌زاها، سیستماتیک و زیست‌شناسی مولکولی، مجموعۀ متعددی از گروه‌های تخصصی را شامل می‌شود. این گروه‌های تخصصی بر پایۀ بضاعت علمی متخصصین و نیازهای کشور شکل می‌گیرد که با هدف شبکه‌سازی و شکل‌گیری گروه‌های کاری که همیارانه مسائل مربوط را جستجو، طرح و حل و فصل می‌کنند.

هر گروه تخصصی دارای یک دبیر از سوی هیئت مدیره انجمن و اعضای آن حداقل ۵ نفر از متخصصین با زمینه کاری مرتبط و حداقل از ۳ مرکز دانشگاهی و صنعتی متفاوت است.

هر گروه می‌تواند از میان خود یکی را به عنوان رئیس گروه انتخاب و وظایف مربوط را محول نماید. هر گروه باید طراحی و برگزاری ۶-۵ نشست علمی در هر سال را پی‌ریزی کند.
اعضای گروه موظف هستند موضوعات نشست‌ها را متنوع و جذاب انتخاب نموده و با مضمون تحلیل مسائل مبتلا به زندگی مردم مطرح نمایند و آنها را با هدف ارائه راه‌حل برای این مسائل دنبال نمایند.
دبیر گزارش مکتوب هر نشست را (که به امضای حاضران (فیزیکی یا مجازی) رسیده است)، منعکس می‌کند. نتایج فعالیت هر گروه در جهت حل مسائل کشور و پس از بررسی در هیئت مدیره به سازمان‌ها و نهادهای ذیربط منعکس می‌شود. تولید محتوای هشداردهنده و یا راهکار به نهادها و سازمان‌های ملی و کشوری از اهم محصولات گروه‌های تخصصی است.
آمار و اطلاعات حاصل از مطالعات گروه در صفحۀ مربوط در تارنمای انجمن منعکس می‌شود.
گروه‌های تخصصی می‌توانند در قالب سمپوزیوم‌های سالانه در سطح ملی یا بین‌المللی فعالیت خود را گسترش دهند.
تهیۀ پوستر، اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام اعضا، تشکیل هستۀ اولیه و ایجاد فضای مجازی برای ارائه فعالیت‌های هر گروه بر عهدۀ انجمن است.
عضویت در گروه‌های تخصصی افتخاری است. همـۀ نشست‌ها اطلاع‌رسانی همگانی می‌شود و شرکت‌کنندگان غیرعضو باید برای حضور ثبت نام نمایند.