کمیتۀ پژوهش و فناوری

در برنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کمیته پژوهش بر موضوعات زیر تمرکز دارد. بدی نوسیله از اعضای پیوستة  انجمن که علاقه‌مند به عضویت و همکاری با این کمیته و یا حضور در جلسات آن برای استماع و ابراز نظر می‌باشند، تقاضا می‌شود با اطلاع از زمان برگزاری جلسات در زیر و ارتباط با کمیته‌ها با دبیرخانه انجمن (۰۹۳۳۳۷۰۶۷۳۳) تماس حاصل بفرمایید.

موضوعات:                

  • تشکیل و توسعۀ کارگروه های تخصصی در بیوتکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی
  • تاسیس شبکۀ ملی پژوهش و فناوری میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی

دبیر:

رئیس موقت:             

اعضا:                       

زمان و محل پیشنهادی: آخرین شنبة ماههای فرد در فضای مجازی