همایش‌ها

چهارمین همایش ملی علوم و فناوری های میکروبی ایران

  • در سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
    پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های متقاضی برگزاری همایش تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تقاضای خود را کتبا به دبیرخانه انجمن ارسال فرمایند:
  • info[at]ismist.ir

لیست همایش‌ها