نکوداشت

پیشکسوتان

انجمن علوم و فناوری‌های میکروبی ایران گرامی می‌دارد:

یاد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات فنی و صنعتی کشور که عمر گرانمایه را صرف فعالیت‌های شایان آموزشی و پژوهشی نمودند و در اعتلای علوم و فناوری‌های میکروبی ایران به کشور عزیزمان خدمت کردند و به شیوه‌های گوناگون در جهت رفع نیازهای شهروندان ایران زمین کوشیدند.

  • •از اعضای گرامی انجمن تقاضا داریم ما را در تکمیل این فهرست یاری نمایند.

برخی اعضای پیشکسوت 

مهندس علی احتشامی
دکتر پرویز ادیب فر
دکتر فرشته افتخار
دکتر گیتی امتیازی
دکتر روح اله پاکروان
دکتر حسن تاج بخش
جناب دکتر تبرایی
دکتر شهریار دبیریان
دکتر حسین ریاحی
دکتر شایسته سپهر
دکتر فریده سیاوشی

دکتر منوچهر شهامت

دکتر احیا عبدی عالی

دکتر محمدمهدی فیض آبادی
دکتر روحا کسری کرمانشاهی
دکتر حسن لامع

سرکار خانم فهیمدخت مختاری
دکتر نسرین معظمی

دکتر فریدون ملک زاده

دکتر حسین میرشمسی
دکتر رخشنده ناطق

دکتر ایرج نحوی

دکتر اشرف السادات نوحی