نشست‌های هم‌اندیشی

گروه تولید و کاربرد پلی ساکاریدها و اولیگوساکاریدهای میکروبی

• اولین نشست متخصصین بیوپلیمرهای میکروبی

 • زمان سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۸، دانشگاه رازی، کرمانشاه (همزمان به صورت مجازی)
 • Scientific meeting on production and application of microbial biopolymers, Razi University, Kermanshah, Iran 
 • •انجمن علوم و فناوری‌های میکروبی برگزار می‌کند.
  • ثبت نام: تا ۲ شهریور از طریق ارسال نام متقاضی و کلید واژۀ "نشست بیوپلیمر" به شمارۀ 09333706733
  • شرکت کنندگان حضوری محدود/ همزمان از فضای مجازی
  • ثبت نام (ثبت اطلاعات فردی) برای همه شرکت کنندگان ضروری است.
  • شرکت در نشست‌ها برای اعضای پیوستۀ انجمن رایگان است.