سمینارها و سمپوزیوم‌ها

  •  اولین سمپوزیوم دو سالانۀ تولید و کاربرد اولیگومرها و پلیمرهای میکروارگانیسم‌ها
  • Biennial symposium of production and application of oligomers & polymers in microorganisms
  • بهمن ماه سال جاری در دانشگاه/ پژوهشگاه برگزار می‌شود.
  • اطلاع رسانی و آغاز ثبت نام و دریافت مقالات از اردیبهشت ۱۴۰۳
  • info@ismist.ir
  • ismist@gmail.com