انتشارات

در برنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کمیته انتشارات بر موضوعات زیر تمرکز دارد. بدین وسیله از اعضای پیوسته انجمن که علاقه‌مند به عضویت و همکاری با این کمیته و یا حضور در جلسات آن برای استماع و ابراز نظر می‌باشند، تقاضا می‌شود با اطلاع از زمان برگزاری جلسات در زیر و ارتباط با کمیته‌ها با دبیرخانه انجمن (۰۹۳۳۳۷۰۶۷۳۳) تماس حاصل بفرمایید.

موضوعات:

  • چالش‌های انتشار کتاب‌های آموزشی استاندارد
  • انتشار مجله علمی معتبر انگلیسی زبان
  • تولید شناسنامۀ ارزیابی برای کتاب‌های میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی

دبیر: دکتر ندا سلیمانی

رئیس: دکتر فرشاد درویشی هرزویلی

اعضا:                       

سردبیر: دکتر فرشاد درویشی هرزویلی

مدیر مسئول: رئیس انجمن

اعضای هیئت تحریریه: 

زمان و محل: نخستین دوشنبه ماه‌های فرد در فضای مجازی