انجمن علوم و فناوری‌های میکروبی ایران

انجمن علوم و فناوری‌های میکربی ایران به ‌منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی علوم و فناوری‌های میکربی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های علوم و فناوری‌های میکربی، تشکیل شده است.

تشکیل جلسه ی مجمع عمومی انجمن و برگزاری انتخابات هیات مدیره

مجمع عمومی انجمن برای انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 31 فروردین 96 در دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

برگزاری مجمع عمومی عادی برای انتخابات هیئت مدیره

مجمع عمومی عادی انجمن برای انتخابات هیئت مدیره در تاریخ 5 آبان 95 در دانشگاه الزهرا (س) برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت سرکار خانم دکتر سپهر عضو هیئت موسسین انجمن

مراسم بزرگداشت سرکار خانم دکتر سپهر عضو هیئت موسسین انجمن در ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 5 آبان ماه 1395 در دانشگاه الزهرا، ساختمان ابن سینا، سالن کوثر برگزار می شود.

راه اندازی وب سایت انجمن علوم و فناوری‌های میکروبی

به اطلاع می‌رساند وب سایت اطلاع رسانی انجمن علوم و فناوری‌های میکروبی راه اندازی شده و امور مربوط به عضویت در انجمن و ... از طریق این سایت انجام خواهد شد.